Administratie overlijden kan weldra digitaal

Als pilootgemeente zal in de gemeente Brasschaat een vereenvoudiging van de administratie voor begrafenisondernemers via een digitaal platform getest worden. De vereenvoudiging betekent een hoop tijdswinst voor zowel de begrafenissector als de gemeentelijke administratie.

In Vlaanderen zijn er bijna 60.000 overlijdens per jaar. Steeds vaker wordt daarbij gekozen voor crematie waardoor de tijd tussen overlijden en afscheidsplechtigheid vaak beperkt is. Nochtans is er na een overlijden een ingewikkeld administratief proces dat moet doorlopen worden. Door verschillende vaak manuele verrichtingen is de kans op knelpunten daarbij vrij groot. Denk maar aan het dubbel invoeren van dezelfde gegevens, een hoge foutenlast, mogelijk verlies van documenten en de laattijdige afgifte van documenten.

Op vraag van de begrafenisondernemers in Vlaanderen is een digitaal platform OSIRIS ontwikkeld waardoor de aangifte van een overlijden in de toekomst veel vlotter zal verlopen en online kan gebeuren. Het platform werd ontwikkeld in samenwerking met de Vlaamse vereniging van ICT-medewerkers bij lokale besturen V-ICT-OR.

Opleidingen in Brasschaat
Het personeel van burgerzaken bij de gemeente Brasschaat krijgt daarvoor volgende week een specifieke opleiding van V-ICT-OR. Ook de Brasschaatse begrafenisondernemers zullen een opleiding krijgen om het platform te leren kennen.

Piloot
Brasschaat is samen met Lier en Bonheiden één van de weinige gemeenten die nu al starten met een pilootproject. De uitrol voor het hele land is gepland voor begin 2019. Op termijn moet het ook mogelijk worden via het platform gegevens uit te wisselen met onder meer dokters (e-Health), de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de Algemene Directie Statistiek.


 

Deel dit bericht op social media! Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Comments are closed.