Informatieavond over de ziekte van Huntington

Op donderdag 16 november 2017 organiseert de Huntington Liga vzw in Brasschaat een informatieavond over de ziekte van Huntington.

Op deze informatieavond richt de Liga zich in de eerste plaats tot de families die betrokken zijn bij de ziekte van Huntington. Daarnaast wil ze ook huisartsen, gezinshelpsters, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen en andere hulpverleners uitnodigen.

De ziekte van Huntington is een ongeneeslijke, neurologische, erfelijke aandoening die een fysieke, mentale en psychische aftakeling tot gevolg heeft. Deze progressieve aftakeling, die leidt tot volledige hulpbehoevendheid, wordt veroorzaakt door het afsterven van zenuwcellen in de hersenen. De ziekte begint doorgaans als de risicodragers de leeftijd van 30 tot 40 jaar bereikt hebben. Tot de fysieke symptomen behoren de onbeheersbaar schokkende zenuwachtige bewegingen van hoofd, hals, armen en benen. De spraak wordt moeilijker en er treden slikproblemen op. Doorgaans gaat de ziekte ook gepaard met karakteriële veranderingen en geestelijke aftakeling.

Daar het om een dominant erfelijke ziekte gaat, heeft ieder kind, zowel jongen als meisje, van een ouder die drager is van het huntington-gen evenveel kans om de ziekte te erven als ze niet te erven, 50% kans dus. Alle kinderen van een gendragende ouder zijn dus risicodragers. Indien de ziekte wordt overgeërfd, zal ze uiteindelijk ook optreden, tenzij de betrokken persoon voordien ten gevolge van een andere oorzaak zou overlijden.

De Huntington Liga heeft als één van zijn doelstellingen de getroffen families te ondersteunen en te informeren. In dit kader wordt de informatieavond georganiseerd.

Nog enkele praktische gegevens:
De informatieavond wordt georganiseerd door de Huntington Liga vzw. Deze heeft plaats op donderdag 16 november 2017 om 19u30 in zaal Ons Middelheem, Bredabaan 423, 2930 Brasschaat. De inkom is gratis.

De Huntington Liga vzw en haar werking worden voorgesteld door een bestuurslid van de Huntington Liga. Dokter David Crosiers, neuroloog, UZ Antwerpen geeft meer uitleg over de ziekte, o.m. symptomen en behandeling. De erfelijke aspecten van de ziekte en de predictieve test worden besproken door Prof. Dr. Bettina Blaumeiser, geneticus en mevrouw Charlotte Spaas, psychologe, beiden verbonden aan het Centrum Medische Genetica van het UZA. Na de voordrachten zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.

Voor meer informatie kan u terecht bij de Sociale Dienst van de Huntington Liga:
Krijkelberg 1, 3360 Bierbeek. Tel: 016/45.27.59 – socialedienst@huntingtonliga.be
www.huntingtonliga.be


 

Deel dit bericht op social media! Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Comments are closed.