Stel je kandidaat voor onze duurzaamheidsraad

Naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen op vlak van duurzaamheid, het gemeentelijk bestuursakkoord en de doelstellingen van het meerjarenplan van de gemeente, heeft het gemeentebestuur haar milieuraad hervormd naar een duurzaamheidsraad. We willen meer de focus leggen op de zogenaamde prioritaire duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s.

Wat is de taak van de duurzaamheidsraad?

1. formuleren van gemotiveerde adviezen en voorstellen om de SDG’s te realiseren;

2. vertalen van de prioritaire strategische doelstellingen van de VN agenda 2030 op maat van Brasschaat;

3. detecteren van nieuwe technologieën, trends, innovaties en het pro-actief formuleren van voorstellen aan het schepencollege;

4. bespreken en evalueren van de diverse beleidsopties met een brede gemeentelijke impact;

5. behandelen van beleidsmatige en projectmatige thema’s;

• creëren van een visie rond duurzaamheid, acties opzetten rond duurzaamheid voor de meerjarenplanning, acties opzetten rond CO2-reductie, energie-efficiëntie, voorstellen doen voor energietransitie en voorstellen voor het SECAP (sustainable energy and climate actionplan), …
• allerlei projecten opzetten rond energie, klimaat, milieu, sociale inclusie, innovatieve mobiliteit (deelvoertuigen, elektrische voertuigen, …)

Voor deze adviesraad zijn we dan ook op zoek naar 7 externe experten met competenties op vlak van:
1. duurzame ontwikkeling
2. innovatie/technologie
3. hernieuwbare energie
4. duurzame mobiliteit
5. duurzame ruimtelijke ontwikkeling
6. sociale inclusie
7. klimaat

Als vertegenwoordiger-expert in de duurzaamheidsraad word je benoemd voor een periode van 2 jaar. De duurzaamheidsraad komt vier keer per jaar samen. Indien nodig, kan er een extra adviesraad worden ingeroepen. Je ontvangt voor iedere zitting die je bijwoont een zitpenning van 200 euro. De eerste duurzaamheidsraad vindt plaats op dinsdag 1 oktober 2019 om 20 uur in de raadzaal, Verhoevenlei 11.

Heb je interesse?
Neem dan zeker contact met ons op en stel je kandidaat. Bezorg ons je CV en motivatiebrief vóór maandag 26 augustus 2019, dit kan via mail naar duurzaamheid@brasschaat.be. Uit alle kandidaturen zal het schepencollege een selectie van 7 experts kiezen aan de hand van aangetoonde relevante ervaring in de verschillende expertises, referenties, referentieprojecten, diploma’s, ….

Afbeelding bovenaan zijn de prioritaire duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)


Deel dit bericht op social media! Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Comments are closed.