BIN Brasschaat zoekt nieuwe leden

We naderen het einde van 2021. Dit wil zeggen dat ook de donkere dagen terug zijn en het aantal inbraken in woningen stijgt. In deze periode is de BIN-werking zeer belangrijk om zo Brasschaat samen veiliger te maken. Sinds kort hebben we de kaap van 3.000 BIN-leden overschreden. Toch willen we het aantal leden nog verhogen.

Waarom?
➢ Meer BIN-leden = meer ogen
➢ Meer ogen = meer sociale controle
➢ Meer sociale controle = minder criminaliteit
Via sociale media voeren we campagne om het aantal leden van de BIN’s te verhogen. Uiteraard kunnen jullie ons hierbij helpen. Spreek je buren, familie en vrienden aan en overtuig hen om ook lid te worden.

Volg ons op sociale media en deel de campagnes
Website: www.politiebrasschaat.be
Twitter: @PZBrasschaat
Instagram: Lokale Politie Brasschaat
Facebook: lokale_politie_brasschaat

Overzicht van het aantal leden per BIN (dd. 16/11/21):

In 2021
➢ werd 25 keer een BIN-campagne opgestart
➢ werden 24 preventieve berichten verstuurd
➢ werd sinds begin juni 45 keer een mail verstuurd aangaande een inbraak in een woning.

Download hier
de BIN brochure

Comments are closed.