Confidenties in de kapel

De 10de aflevering van de activiteit “Confidenties in de kapel” draaide rond wonen en woonvormen. Interessante gasten op het podium: Annick Annaert, begeleider van mensen die een project willen opstarten rond “Samenhuizen”, Karel Lootens, coördinator van “Wooncoop” en Myriam Van Honste, schepen voor ruimtelijke ordening en wonen. Het boekje “Wonen in Brasschaat” vormde de inspiratie en de aanleiding voor de organisatie van deze avond. De auteurs Herman Lauwers en Wim Van der Steen gaven toelichting bij het ontstaan en het waarom van deze lectuur. Dit alles werd in goede banen geleid door gespreksleider Peter Renard, medeauteur van het boek “Met voorbedachten rade – De sluipmoord op de open ruimte”. Het onderwerp van de avond bleek een aantrekkingspool voor een volle zaal.


Comments are closed.