Dag van de Zorg stilaan traditie in Brasschaat

Afgelopen zondag hebben de drie lokale dienstencentra (LDC’s) van Brasschaat opnieuw de deuren geopend voor de jaarlijkse ‘dag van de zorg’. Met leuke activiteiten voor senioren en deze keer een focus op het preventieve luik van de zorg, wordt de jaarlijks terugkerende dag een vast item op de agenda van de Brasschaatse senioren.

Tijdens de dag van de zorg – op zondag 15 mei – openden de LDC’s Antverpia, Maria-ter-Heidehove en Vesalius de deuren voor iedereen die geïnteresseerd is in de werking. Deze editie was vooral gericht op het preventieve luik van de zorg. Door ruimte te maken voor ontmoeting en in te zetten op het versterken van een sociaal netwerk, blijven mensen meer mobiel en raken ze minder geïsoleerd.

De vele activiteiten met de warme maaltijden, sport, crea, computervaardigheden, talen, ontspanning, … maken dat mensen samenkomen, vrienden én plezier maken. Iedereen kan namelijk in één van de LDC’s terecht voor informatie rond thuiszorg, zodat mensen in optimale omstandigheden zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven.

Werken tegen eenzaamheid
Onze LDC’s bieden een veilige, warme haven en zetten een heel jaar lang in tegen eenzaamheid bij senioren. Iedereen is er welkom en mag zijn wie hij/zij is. Er is altijd tijd voor een persoonlijk onthaal en een ondersteunende babbel.

Heb je de opendeurdag gemist?
Geen nood, kom gerust langs voor een persoonlijke rondleiding. In het LDC van jouw buurt wordt samen bekeken wat ze voor jou kunnen betekenen!


Comments are closed.