Davidsfonds Kapellen-Hoevenen: Toast Literair

In het kader van het nationale Davidsfonds evenement Toast Literair 2017 organiseert de Davidsfonds afdeling Kapellen- Hoevenen een causerie door Jan Uyttendaele over “Gewijde maagden of gewaagde meiden?”.
De positie van de vrouw in de middeleeuwen kunnen we het best omschrijven als ‘tussen verering en verachting’. Vrouwen waren ofwel ‘gewaagde meiden’, dochters van Eva, en dus het voorwerp van onderdrukking en verachting, ofwel ‘gewijde maagden’, dochters van Maria, en dus het voorwerp van respect en verering.
In de literatuur van de 12de-13de eeuw ontstond echter een innig- affectieve liefdeslyriek, waarin ook niet-religieuze vrouwen werden aanbeden en verheerlijkt. In onze lezing zullen we de beide aspecten van het vrouwbeeld in de middeleeuwen belichten en enkele voorbeelden geven van de liefdespoëzie van de troubadours, die beschouwd worden als de uitvinders van de romantische liefde.
Jan Uyttendaele was hoofdlector aan de lerarenopleiding van de Thomas More Hogeschool en praktijklector aan de Faculteit Letteren van de KUL. Hij publiceerde vooral over de didactiek van het Nederlands.

Dit boeiend samenzijn wordt opgevrolijkt met een bruisende Nieuwjaarsreceptie.
Deze causerie gaat door op zondag 22 januari 2017 om 10.30 uur in de zaal Zilverheem, Antwerpse steenweg 212, 2950 Kapellen (wijk Zilverenhoek). Einde voorzien rond 13.00 uur.
Inkomprijs: 7 € met cultuurkaart Davidsfonds / 9 € (niet leden). Graag vooraf verwittigen aan Marc Suykerbuyk (tel. 03/ 665 0927 of [email protected]). Info: www.kapellen.davidsfonds.be

Deel dit bericht op social media! Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Comments are closed.