Gemeente Brasschaat digitaliseert op maat van de burger

Gemeente Brasschaat neemt het voortouw om verdere stappen te zetten in digitalisering, op maat van de burger. Als eerste gemeente in Vlaanderen zal Brasschaat zo heel wat nieuwe types informatie van de burger beschikbaar stellen via Mijn Burgerprofiel, ondersteund door Digitaal Vlaanderen. Belangrijke informatie in het dossier van de burger zal vanuit diverse toepassingen die Brasschaat gebruikt doorstromen naar Mijn Burgerprofiel. Gemeente Brasschaat werkt hiervoor samen met de Cipal Schaubroeck-groep en met Digitaal Vlaanderen. Op deze manier zet de gemeente van titelvoerend burgemeester Jan Jambon in op burgergericht werken, door met de Brasschaatse burger te communiceren op de manier waarop hij dat wenst.

Digitalisering, op Vlaams en op lokaal niveau
Jan Jambon, Minister-President van de Vlaamse Regering bevoegd voor digitalisering én titelvoerend burgemeester van Brasschaat, vertelt: “Het relanceplan Vlaamse Veerkracht zet in op de verdere digitalisering van de overheid en op een efficiëntere overheid. De digitalisering van de overheid heeft de afgelopen jaren al een flinke vaart genomen, maar het is voor de burger moeilijk om het overzicht te behouden. En om te weten waar hij of zij juist moet zijn voor welke dienstverlening. Dat moet eenvoudiger. Mijn Burgerprofiel geeft burgers één overzicht van hun zaken bij de overheid.

Als volgende stap bekijken we met de Vlaamse Regering of we via Solid-technologie burgers de controle kunnen geven over hun persoonlijke data, maar eerst moeten we Mijn Burgerprofiel voldoende voeden. Ook Brasschaat zet volop in op die digitalisering. Zo organiseren we onze dienstverlening efficiënter, maar natuurlijk ook vooral op maat van de burger.”

Digitalisering, op maat van de burger van Brasschaat
Schepen Bruno Heirman, verantwoordelijk voor communicatie, getuigt: “Brasschaat zet in op een multi-kanaal dienstverlening. De burger die dat wenst moet zijn contacten met onze medewerkers maximaal digitaal kunnen afhandelen, maar we blijven ook op elk moment klaar staan om burgers die daar de voorkeur aan geven op een andere manier verder te helpen. Brasschaat communiceert helder, én op maat.

Burgers die digitale communicatie verkiezen, zullen binnenkort heel wat extra informatie kunnen terugvinden via Mijn Burgerprofiel (www.mijnburgerprofiel.be) en via de website van Brasschaat (www.brasschaat.be). Zo zullen ze bijvoorbeeld kunnen zien wanneer er een dossier werd opgestart om een wettelijke steun, zoals een leefloon, aan te vragen én zullen ze kunnen zien wat de status van de aanvraag is. Kort daarna zal de burger ook facturen, aanmaningen, beslissingsbrieven rond toekenning van steunen, een oproepingsbrief voor de vernieuwing van zijn identiteitskaart, en nog veel meer, via Mijn Burgerprofiel en eBox ontvangen. In de komende periode zal de burger zo een 60-tal nieuwe stukjes informatie of documenten via Mijn Burgerprofiel en eBox kunnen ontvangen.

We brengen deze vernieuwing in samenwerking met Cipal Schaubroeck, Remmicom, en Digitaal Vlaanderen. Zij zorgen er immers voor dat de toepassingen die onze medewerkers gebruiken om dossiers van de burger te behandelen netjes integreren met Mijn Burgerprofiel en met de Magda-documentendienst, zodat wij naadloos informatie en documenten aan de burger kunnen bezorgen.”

Low touch werken binnen handbereik
Barbara Van Den Haute, Administrateur-Generaal van Digitaal Vlaanderen, concludeert: “Mijn Burgerprofiel vormt voor de burger de digitale toegangspoort tot zijn interacties met de overheid, over alle niveaus en domeinen heen. We zijn dan ook trots er samen met Cipal Schaubroeck voor te kunnen zorgen dat de burger van Brasschaat, en vervolgens alle Vlaamse burgers, zoveel extra informatie via Mijn Burgerprofiel kunnen ontvangen. Zo zetten we alweer een stap in de richting van low touch werken.”


Deel dit bericht op social media! Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Comments are closed.