Maai Mei niet – actie

Met de Maai Mei Niet-actie wil Brasschaat haar burgers doen inzien dat hun tuin een wapen kan zijn in de strijd tegen de klimaatcrisis. “Door minder te maaien geef je wilde bloemen, kruiden en plantjes de kans om te groeien. En zij vormen een rijkelijk buffet voor bijen, vlinders, hommels, kevers… Allemaal essentiële bouwstenen van onze biodiversiteit,” weet schepen van groen en duurzaamheid Goele Fonteyn.

Een gemillimeterd gazon verergert de droogte, want het water verdampt sneller uit de bodem. Door het een tijdje langer te laten staan helpen we onze tuinen klimaatrobuust te maken, d.w.z beter bestand tegen de veelvuldige droogteperiodes waarmee we de laatste jaren geconfronteerd worden.

De gemeente onderhoudt ongeveer 100 hectare grasbermen op openbaar domein. Een deel ervan onderhouden we al sinds begin jaren ‘90 in extensief bermbeheer: het wordt tweemaal per jaar gemaaid. Voor de actie Maai-mei-niet gingen we een stapje verder. Brasschaat maaide de grote weides in het gemeentepark niet: het voorste gedeelte van de evenementenweide, de weide tussen kasteel en Elshoutbaan en het doorzicht kasteel-Peperbus. In totaal zo’n 6.7 ha extra voor deze actie.

In het laatste weekend van mei telden we het aantal bloemetjes op een afgebakende vierkante meter. Dat leverde een nectarscore op van 19.32 mg/m² . Daarmee voorziet ‘het gazon van Brasschaat’ elke dag nectar voor 118.331 bijen. “We zetten Brasschaat op de kaart als bijenvriendelijke gemeente,” besluit schepen Fonteyn.


Comments are closed.