Maatregelen in de strijd tegen het coronavirus van kracht vanaf 26 oktober

Het altijd bij zich hebben van een mondneusmasker is in de hele provincie Antwerpen verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar in openbare ruimten én in private plaatsen die publiek toegankelijk zijn.

VERPLICHT DRAGEN VAN EEN MONDMASKER:

 • In voor het publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen.
 • Tijdens in- en uitlooptijden van onderwijsinstellingen (kleuter-, lager, secundair, hoger, universitair en volwassenenonderwijs) binnen een straal van 200 meter rond in- en uitgangen.
 • Het is in Brasschaat verplicht om 24u per dag en 7 dagen per week, dus ook op zondag, een mondneusmasker te dragen in onderstaande winkelstraten en winkelcentra:
  – Bredabaan tussen Hemelakkers en de Borrekenslei (centrum)
  – Bredabaan tussen Wipstraat en Hanoteaulei (Maria-ter-Heide)
  – Kapelsesteenweg tussen De Caterslei en Carolinalei
  – Winkelcentrum Donk Patio
  Deze zones zullen zo snel mogelijk door middel van borden afgebakend worden.
 • Als er een overlapping is met een schoolzone, waar het dragen van een mondneusmasker enkel verplicht is tijdens de gangbare schooluren, geldt de meest strenge verplichting, in dit geval dus 24u/7d.
 • Op markten (met inbegrip van rommelmarkten en kermissen) en op elke drukbezochte plaats, privaat of publiek.
 • Tijdens burgerlijke huwelijken, begrafenissen en crematies.
 • Tijdens de collectieve uitoefening van erediensten, niet-confessionele dienstverlening en activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging.
 • Tijdens evenementen/voorstellingen binnen én buiten.
 • Tijdens lessen in auditoria.
 • Tijdens sportieve en andere wedstrijden:
  – altijd voor toeschouwers en medewerkers
  – voor en na de wedstrijd voor deelnemers
 • Tijdens statische betogingen op de openbare weg tot een maximum van 400 deelnemers, op voorwaarde dat fysieke afstand wordt gerespecteerd en na voorafgaande toelating door de lokale overheid.

Deel dit bericht op social media! Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Comments are closed.