Nieuw mobiliteitsplan en wijkplannen in de maak voor Brasschaat

Het gemeentebestuur zal het oude mobiliteitsplan van 2010 vernieuwen en betrekt hiervoor een studiebureau. Samen ontwikkelen we een strategische langetermijnvisie, beleidsdoelstellingen en een concreet actieplan dat afgestemd is op het bovenlokale mobiliteitsplan van de regio Antwerpen. We brengen verbeteringen aan op vlak van wegencategorisering, multimodaliteit, communicatie, sensibilisering, participatie en evaluatie.

Daarnaast geven we ook de opdracht om in de 6 overblijvende wijken (Vriesdonk, Mariaburg, Maria-ter-Heide, Bethanie en Driehoek) wijkplannen mobiliteit op te zetten aan de hand van mobiliteitsworkshops. Het referentievoorbeeld hiervoor is wijk Kaart waar we in ‘20-‘21 een succesvol, maar intensief participatietraject hebben neergezet. We zoeken naar oplossingen om de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid te verbeteren.

“Betrokkenheid, verantwoordelijkheidsgevoel en respect voor elkaar zijn de ingrediënten om tot een gedragen wijkplan mobiliteit te komen”, vult schepen van mobiliteit, Goele Fonteyn, aan.


Comments are closed.