Ook Brasschaat ontsnapt niet aan het Coronavirus

Gemeente neemt extra maatregelen, waaronder totaalverbod op evenementen

We worden sinds enkele weken geconfronteerd met een nieuw virus, Covid-19, alom gekend als het Coronavirus. Het virus verspreidt zich over de hele wereld, dus ook Brasschaat ontsnapt er niet aan. De federale en Vlaamse overheid volgen de situatie op de voet en bieden de meest recente informatie aan via
www.info-coronavirus.be/nl/. Volg de beschermingsmaatregelen die op deze website vermeld staan. Paniek is niet nodig, gebruik vooral je gezond verstand.

Brasschaat neemt extra maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Wie alle maatregelen wil weten, surft naar www.brasschaat.be/coronavirus.
De meest ingrijpende is het annuleren van alle evenementen* tot en met 3 april 2020. Vallen niet onder de regeling: private feesten of evenementen** zoals een tuin-, communie- of familiefeest.
Organisatoren kunnen een afwijking aanvragen op dit verbod. De waarnemend burgemeester kan een afwijking toestaan op basis van een opgelegd geheel aan maatregelen om elk risico op besmetting te voorkomen.

*definitie van het evenement waarop de maatregel van toepassing is: een publiek toegankelijke manifestatie of gebeurtenis met al dan niet betalende bezoekers en/of deelnemers op gebied van feesten, kermis, sport, kunst, cultuur op de openbare weg en/of op openbaar of privaat terrein. Voorbeelden zijn fuiven, gemeente- en wijkfeesten, muziekfestivals, kermissen, braderij, markten, sportmanifestaties…

**Een feest of evenement is privaat wanneer er een persoonlijke band bestaat tussen organisator en de aanwezigen. Er moet gewerkt worden met een persoonlijke uitnodiging.


Deel dit bericht op social media! Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Comments are closed.