Opendeuravond rond autisme

Meer dan 70 mensen bezochten op woensdag 28 maart het OLO-huis Brasschaat aan de Bredabaan 943 voor een opendeur-avond rond autisme. Naar aanleiding van wereldautismedag op Paasmaandag zette OLO vzw met allerlei acties autisme (ASS) in de kijker.

In hun huis aan de Bredabaan, waar ze een opvoedingswinkel en (thuis)begeleidingsdiensten hebben, was er een gratis infotheek rond autisme en kon het publiek vragen stellen aan de medewerkers. Er waren ook praatgroepen voorzien rond thema’s als ‘Hoe leg je autisme aan anderen uit?’, ‘Wat als mensen je niet begrijpen’ of ‘Waar in de regio vind ik gepaste hulp?’.

OLO vzw is als belangrijke speler in de zorg- en hulpverlening gespecialiseerd in diagnostiek en begeleiding rond autisme. Meer info vind je op www.olo.be Meer foto’s: www.brasschaatsefilm.com

Comments are closed.