Sterrekadees blaast eerste kaarsje uit

Dit inclusief kinderdagverblijf, gevestigd aan de Augustijnslei, wordt uitgebaat door 3 enthousiaste onthaalouders en maakt deel uit van de vzw Dienst voor Onthaalgezinnen. Het was Emmy Leemans-Devriendt die in 1976 met de Onthaalgezinnen in Brasschaat van start ging. Eigenlijk uit het niets,… gewoon bij haar thuis op de Bredabaan, op basis van vrijwilligheid en een enorme gedrevenheid. In de loop van vele jaren leverde zij pionierswerk en zette de kinderopvang in onze gemeente op de kaart met, naast de Dienst Onthaalgezinnen, ook kinderopvang ’t Hemeltje, ’t Zandmannetje, buitenschoolse kinderopvang, en kinderdagverblijven Tinkelbel en Sterrekadees.

De laatste jaren vermindert overal in Vlaanderen het aantal individuele onthaalouders, deels omdat ze alleen moeten werken en deels omdat het gebeurt in de privéwoning en voor het eigen gezinsleven niet altijd vanzelfsprekend is. De vraag naar kinderopvang blijft evenwel even groot. Daarom rijpte binnen de Dienst voor Onthaalgezinnen het idee om meerdere onthaalouders te laten samenwerken op een externe locatie die voldeed aan de kwaliteitsvereisten van Kind en Gezin en voor de vzw betaalbaar was. Er werd een goede samenwerking gevonden met vzw Rotonde aan de Augustijnslei, en het project kon op 4 september 2017 de deuren openen als eerste inclusieve kinderopvang in Brasschaat: een kinderdagverblijf waar ook kindjes met een beperking terecht kunnen en waar bewoners van Rotonde mee assisteren in de werking. En dat zowel op logistiek vlak (bedjes verschonen, was insteken en wasgoed plooien) en op pedagogisch vlak (spelen met de kindjes). Een dikke proficiat en een grote pluim alvast aan Heidi, Sanne en Annemie die elke dag in de weer zijn in Sterrekadees.

De vernieuwde raad van bestuur gaat de komende maanden de uitdaging aan om volgens hetzelfde recept -dus met samenwerkende onthaalouders op één locatie- een ander kinderdagverblijf in Brasschaat tot stand te brengen.


Comments are closed.