Vlaanderen ondersteunt gemeente Brasschaat in haar klimaatacties

Brasschaat kreeg van Vlaanderen een definitieve toezegging van 124.867,95 euro ondersteuning in het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Dit bedrag kan vrij ingezet worden op de 4 werven waarrond lokale besturen gaan werken: water, energie, vergroening en duurzame mobiliteit.

Het gemeentebestuur besliste om een deel van de subsidies in te zetten op de klimaatacties van IGEAN: de inrichting van een wijkloket in wijken waar een energetische renovatie zich opdringt, renovatiebegeleiding, de aanleg van geveltuintjes en ontharden van opritten en voortuinen.

Woningen zorgen voor bijna de helft van de CO2-uitstoot in de gemeente. De hoge uitstoot is te wijten aan het hoge aandeel van vrijstaande en relatief grote woningen. Bovendien kennen die Brasschaatse woningen ook nog eens een grote graad van verharding waardoor er weinig water infiltreert. “Met deze acties willen we alvast tot een eerste bewustwording komen. In 2022 maken we van energetische wijkrenovatie en waterinfiltratie ons hoofddoel”, aldus schepen van duurzaamheid Goele Fonteyn.


Comments are closed.