We have a winner! Tekenwedstrijd Zone 30 in de schoolomgeving.

Er beweegt veel in onze gemeente en dat mag je gerust letterlijk nemen. Tijdens het schooljaar verplaatsen ± 11.000 leerlingen zich dagelijks van en naar school in Brasschaat. “Verkeersveiligheid” en meer specifiek verkeersveiligheid in de zone 30 in de schoolomgeving is een absolute prioriteit voor lokale politie Brasschaat en het thema duikt vaak op in onze externe communicatie.

Preventiecampagne 2022 met tekenwedstrijd
Logisch dat we onze schoolgaande kinderen mee willen betrekken in het ganse preventieverhaal. Door hun ogen zien we vaak beter hoe zij het verkeer aanvoelen en wat zij ervaren als veilig of onveilig. Kinderen zijn een belangrijke speler die we hierin niet uit het oog mogen verliezen. Daarom organiseerden we voor de tweede keer op rij een tekenwedstrijd met als thema zone 30 in de schoolomgeving, want een tekening zegt vaak meer dan woorden. Onze oproep werd beantwoord met 82 prachtige tekeningen welke allemaal konden meedingen om te dienen als het uithangbord van de preventiecampagne 2022. Makkelijk was het niet, maar uiteindelijk heeft de jury de ingezonden tekening van een leerling van Gilo Kaart (5B) genomineerd als winnaar. Deze tekening gaf de zone 30 in de schoolomgeving het beste weer en bracht dit duidelijk en kleurrijk in beeld.

De ontwerper van het nieuwe uithangbord van de preventiecampagne en de klasgenootjes werden op 21 januari nietsvermoedend door ons in de spreekwoordelijke bloemetjes gezet! Samen met de leerkrachten konden we de gehele klas en de ontwerper verrassen met een kleine attentie.

Waarom Zone 30 in schoolomgevingen
Zone 30 wordt nog te vaak aanzien als een pestmaatregel, terwijl het eigenlijk alleen maar voordelen heeft. Wie wil er nu niet dat onze schoolgaande kinderen veilig naar en van school kunnen gaan? We lijsten enkele voordelen van zone 30 hierbij graag nog een keer op:

  • Je hebt een breder gezichtsveld wanneer je 30 km/u rijdt.
  • Je reageert sneller op mogelijke hindernissen.
  • De stopafstand neemt aanzienlijk af.
  • Indien het toch tot een aanrijding komt, heeft het slachtoffer grotere overlevingskansen bij 30 km/u dan bij 50 km/u.
  • De algemene verkeersleefbaarheid neemt toe.

Vaste of variabele borden
Zeggen dat je zone 30 in de schoolomgeving niet hebt gezien, lijkt ons straf. Je ontsnapt immers niet aan de dynamische (=variabele) borden die aan de meeste scholen de zone 30 aangeven en vaak enkel van kracht zijn tijdens de piekuren van de school. Waar de snelheidsbeperking permanent geldt, wordt dit aangeduid door de “gewone” (= vaste) verkeersborden die het begin en het einde van een zone 30 aangeven.

Toezicht en controles
De verkeersveiligheid van, naar en aan de scholen wensen we nog te verhogen. Tot ons dagelijks werk behoort niet enkel de aanwezigheid aan de verschillende scholen, maar ook op de specifieke routes naar de scholen. Dit zowel ’s morgens, ’s middags als ’s avonds. De aandacht gaat dus niet enkel uit naar het beveiligen van de oversteekplaatsen en de verkeersregeling. Neen, we houden ook de andere deelnemers in het verkeer in de gaten. Het aantal overtreders in de zone 30 schoolomgeving blijft te hoog. In 2021 noteerden wij 27,20% overtredingen. Daarom blijven we ook in 2022 inzetten op verkeersveiligheid met daaraan gekoppeld het uitvoeren van snelheidscontroles.

Enkele cijfers

Herhaling is de sleutel tot succes, wordt vaak gezegd. En daarom blijven we erop hameren dat sensibilisering in de schoolomgeving van het grootste belang is!

Comments are closed.