Technische fiche

Belangrijk

Houdt u aan de opgegeven kolombreedtes, anders kan een goede plaatsing niet gegarandeerd worden!!

Afmetingen bladspiegel pagina 285 mm hoog x 205 mm breed.
Kolombreedte: 5 kol. van 40 mm.
De maximale hoogte bedraagt 285 mm.

1 kolom = 40 mm breed
2 kolommen = 80 mm breed
3 kolommen = 120 mm breed
4 kolommen = 160 mm breed
5 kolommen = 205 mm breed

Beelden zoals foto’s, tekeningen en logo’s:
300 dpi bij 100%.
Totale inktdekking maximum 239%. (zwart 100%)
Gebruik de correcte profielen voor het best mogelijke resultaat.

Kleurprofielen

Via onderstaande knop download u de kleurprofielen, distilleropties en Pitstop preflight profielen.

Download

Wat kunnen wij verwerken?

Adobe pdf-bestanden
(beelden met voldoende resolutie en de fonts ingesloten)

Photoshop-bestanden (fonts omzetten naar pixels !!)
Voor PC kan u ook de fonts meeleveren en de tekstlagen laten bestaan

Illustrator-bestanden (eps) met de fonts “outline”

Alle standaard internetformaten (hoge resolutie!)

Adobe pdf-bestanden
(beelden met voldoende resolutie en de fonts ingesloten)
Acrobat 4.0 (pdf 1.3) compatibiliteit is absoluut noodzakelijk

Photoshop-bestanden (fonts omzetten naar pixels !!)
Voor PC kan u ook de fonts meeleveren en de tekstlagen laten bestaan

Illustrator-bestanden (eps) met de fonts “outline”

Alle standaard internetformaten (hoge resolutie!)

Adobe CS 6 (InDesign, Illustrator, …)
Fonts meeleveren indien het beeld behouden moet blijven
Postscript of True Type
Volledige verzamelmap van de export mee leveren.

Adobe Pagemaker 7.0
Fonts meeleveren indien het beeld behouden moet blijven
Postscript of True Type
Illustraties insluiten of beter nog eens extra apart bij leveren

Microsoft Office
Word
Gebruik uitsluitend beelden met hoge resolutie, deze kunnen gerecupereerd worden uit het bestand.
Lever altijd de gebruikte fonts (True Type of Postscript)

Powerpoint
Kan enkel dienen om de tekst uit te halen en een idee van de lay-out te geven.
Lever altijd de gebruikte fonts (True Type of Postscript)

Publisher
Kan enkel dienen om de tekst uit te halen en een idee van de lay-out te geven.
Ingesloten illustraties en foto’s kunnen geëxpoteerd worden vanuit Publisher op voorwaarde dat ze over voldoende resolutie beschikken.
Lever altijd de gebruikte fonts (True Type of Postscript)