Bosgroepen Antwerpen Zuid en Noord gaan samen verder!

Op 10 oktober 2021 zagen meer dan 125 boseigenaars en bosliefhebbers elkaar terug over de toekomst van een gemeenschappelijke bosgroep. De fusie is het resultaat van een constructieve samenwerking, en dat mocht gevierd worden.

Korte historiek
Even terug in de tijd waarbij vzw Bosgroep Antwerpen Noord en Zuid in de loop van 2005 en 2006 het levenslicht zien. Beide organisaties bouwen een actieve werking uit waarbij bossen en hun boseigenaars centraal staan. Ondersteund door de Provincie Antwerpen en Vlaanderen, bieden ze een uitgebreide dienstverlening aan in samenwerking met verschillende lokale partners op het terrein. Bosgroepen worden zo een betrouwbare partner in het buitengebied om meer en beter bos te realiseren samen met hun eigenaars. Beide bosgroepverhalen kennen echter ook heel wat gelijkenissen waardoor in 2019 voor de eerste keer naar elkaar wordt gekeken om de krachten te bundelen.

Traject van doorgedreven samenwerking naar fusie
Met heel wat betrokken boseigenaars als bestuurder of vrijwilliger start zo een traject van mogelijke fusie. Sterktes en kansen worden benut, mogelijke valkuilen benoemd. Wat volgt is een verkenning van elkaars werking en regio, elkaars aanpak en toekomstbeeld. De medewerkers ervaren de nieuwe mogelijkheden van doorgedreven samenwerking en bouwen hierop verder. Boseigenaars worden gebriefd via allerhande communicatiekanalen, er volgt zelfs de kans om voor een nieuwe naam te stemmen.

Gaan we samen verder?
En zo kwamen Bosgroep Antwerpen Noord en Zuid op 10 oktober samen en werd beslist om samen te gaan in de nieuwe Bosgroep, Bosgroep Antwerpse Gordel vzw. Co-voorzitters Martine Van Goethem en Frederic van Haaren: “In deze nieuwe naam is het gevarieerde en uitgestrekt nieuw werkingsgebied vervat, met een verwijzing naar associaties zoals de Fortengordel en de Antitankgracht die beide Bosgroepen verbindt. Maar zeker ook naar gordel als verbinden, werk maken van verbindingen tussen kleinere individuele bospercelen en inzetten op de corridorfunctie. Als nieuwe Bosgroep willen we ook mensen verbinden en samenbrengen van boseigenaar, partner, vrijwilliger en burger.”

Blik op de toekomst
Bosgroep Antwerpse Gordel is een vereniging van zo’n 1066 leden-boseigenaars en meer dan 500 bosliefhebbers. Met een personeelsteam van 8, en met talrijke vrijwilligers en bestuurders, zet ze verder in op de 11.855ha bos in huidig beheer om te werken aan beter bos samen met de boseigenaars. Daarnaast krijgt ook nieuw bos aandacht en werden alleen al in 2020 21.185 nieuwe boompjes geplant. In het plantseizoen 21-22 alleen al, staan via plantacties met gemeentes zo’n 17.7 ha nieuw bos op het programma. Maatschappelijke thema’s als bosuitbreiding, ecosysteemdiensten, evenwicht tussen economie en ecologie, klimaatweerbaarheid van onze bossen, allen krijgen hun plaats in deze unieke samenwerking tussen boseigenaars.

Jan De Haes, gedeputeerde bevoegd voor Milieu en Natuur: “Bescherming, beheer en uitbreiding van onze bossen staan hoog op de agenda van private eigenaars en overheden, zo ook bij provincie Antwerpen. Om nog meer Antwerpse bossen in de toekomst in beheer te krijgen bij onze Bosgroepen én om de uitdaging rond bosuitbreiding aan te gaan, is een versterkte samenwerking een absolute meerwaarde. Naast technisch-administratieve ondersteuning tijdens de fusieoperatie, dragen we vooral de kennis en kunde van de Bosgroepen uit naar alle boseigenaars in onze provincie. Daarom herhaal ik telkens deze boodschap: heb je een vraag over bos? Bel jouw Bosgroep!”.

Bosgroep Antwerpse Gordel vzw, als dé referentie voor bos, gaat vanaf vandaag samen verder met de vele boseigenaars en de partners in het buitengebied voor een duurzame toekomst.

Wie zijn de Antwerpse Bosgroepen?
De provincie Antwerpen telt na deze fusie 3 Bosgroepen. Met de financiële steun en ondersteuning van de provincie begeleiden en adviseren zij boseigenaars bij het duurzaam beheer van hun bos. Elke boseigenaar kan gratis aansluiten bij de Bosgroep. Hij of zij krijgt er advies en informatie bij het bosbeheer en hulp bij de administratie. De Bosgroepen vormen hét aanspreekpunt voor de aanplant van nieuwe bossen en bosuitbreiding, zowel voor privé-eigenaars als lokale besturen. Meer info op www.bosgroep.be


Deel dit bericht op social media! Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Comments are closed.