Brasschaat pakt uit met masterplan voor openbare verlichting

Brasschaat heeft een beleidsplan uitgewerkt voor zijn openbaar verlichtingspark. De gemeente zet daarbij vooral in op leefbaarheid, sfeer en energiezuinigheid. Alle 5 530 lichtpunten in Brasschaat worden in de toekomst voor 50% gedimd tussen 22 uur ’s avonds en 6 uur ’s morgens.

Er werd 2 jaar gewerkt aan dit plan en er werd nu al voor liefst 250 000 euro geïnvesteerd. Zo werden de nodige armaturen vervangen en werden 2 belangrijke fietsverbindingen voorzien van fietspadverlichting: Donksesteenweg en Lage Kaart. Eveneens werden enkele hoofdassen voorzien van dimbare verlichting. Maar het stopt daar uiteraard niet bij. Het gemeentebestuur blijft ook in de toekomst hierin investeren.

Het juiste licht op de juiste plaats
Eandis startte met een doorlichting van het huidige verlichtingspark van Brasschaat. Onder meer op basis daarvan kon een duidelijke visie rond openbare verlichting worden vastgelegd met focus op leefbaarheid, sfeer en energiezuinigheid.

Het volledige grondgebied werd verdeeld in 17 verschillende ‘deelruimten’. Dat zijn gedefinieerde gebieden waar de openbare verlichting een specifieke taak heeft. Eenvoudig voorbeeld: op een landelijke weg zijn er andere verlichtingsvereisten dan bij een drukke lokale verbinding.

“Veilige fietspaden zijn een prioriteit voor het gemeentebestuur. Het masterplan bevatte daarom ook het engagement om langs belangrijke fietsassen verlichting te voorzien zoals de Lage Kaart. Dit zal fors bijdragen tot het veiligheidsgevoel van alle fietsers en wandelaars”, aldus wnd. burgemeester Koen Verberck.

Dimming en leds: energiebesparing zonder comfortverlies
Met een jaarlijks energieverbruik van ongeveer 1 900 megawattuur kan de gemeente vandaag al een vrij goed energierapport voorleggen. In Brasschaat zijn er vandaag ongeveer 2 200 lichtpunten aangesloten op een brandprogramma. Die lampen branden enkel in de ochtend- en avondspits, maar doven in het holst van de nacht, met een positieve impact op het energieverbruik.

Maar 3 300 lichtpunten branden de volledige nacht door, wat niet altijd nodig is. Om daar iets aan te doen, met minimale impact voor de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente, werd op heel wat plaatsen gekozen voor ‘dimming’. Daarbij brandt de verlichting van 22 uur ’s avonds tot 6 uur ’s ochtends op een lager lichtniveau. De techniek zal in de komende jaren stapsgewijs worden ingevoerd in heel wat straten in onze gemeente.

“We hebben de afgelopen jaren al bespaard op het energieverbruik door het sporadisch doven van straatlampen. We gaan nu nog een stapje verder met de introductie van ledverlichting. Deze straatlampen kunnen gedimd worden en zorgen er dus voor dat we nog efficiënter omspringen met ons energieverbruik.

Voorts geven we op die manier meer comfort aan de Brasschatenaar”, zegt schepen voor Milieu Dirk de Kort.

Voor alle nieuwe openbare verlichting die de komende jaren zal worden geplaatst in Brasschaat kiest de gemeente voor energiezuinige ledverlichting. Concrete voorbeelden zijn de vrijliggende fietspaden langs de Baillet Latourlei en Lage Kaart, waar vandaag geen verlichting is voorzien.


Comments are closed.