Brasschaatse huwelijksjubilarissen gevierd

Op vrijdag 7 juni zette het Brasschaatse gemeentebestuur, in aanwezigheid van het schepencollege, de huwelijksjubilarissen van de eerste jaarhelft naar goede gewoonte in de bloemetjes. Salons De Groene Jager was de plaats van afspraak. In de voormiddag werden de 50 jaar gehuwden gevierd met een receptie en in de late namiddag werden de 60, 65, en de 70 jaar gehuwden bedacht met een diner. Twee echtparen in deze groep vierden hun 70-jarig jubileum.

118 echtparen ontvingen een uitnodiging voor deze huldiging, 94 waren aanwezig.
Allemaal van harte gefeliciteerd!

Comments are closed.