Huldiging van bloed- en plasmagevers en verdienstelijke vrijwilligers van Rode Kruis Brasschaat

Op zondag 24 april was het de huldiging van bloed- en plasmagevers en de verdienstelijke vrijwilligers van het Rode Kruis van Brasschaat, in het Atrium van het gemeentehuis. De afdeling telt ongeveer 600 regelmatige donoren, die samen zorgen voor + 1500 bloedgiften per jaar. En dan zijn er ook nog 110 regelmatige plasma- en bloedplaatjes donoren in Brasschaat, die naar het bloedtransfusiecentrum in Edegem gaan om te doneren. Ze werden gehuldigd voor 25, 50, 75 en 150 bloedgiften en zelfs voor 400 plasmagiften! Door hun onvoorwaardelijke inzet hebben zij al heel wat patiénten geholpen en levens gered ! Een dikke proficiat hiervoor !

Enkele vrijwilligers van de afdeling werden ind e bloemetjes gezety voor 10, 15, 20, 45 en zelf 60 jaar trouwe dienst. Zij zetten zich in voor verschillende diensten zoals de zorgbib in Klina, hulpdienst, lidkaarten verkoop en het afdelingscomité. Alle gevierden kregen van het Rode Kruis een brevet, een ereteken en een attentie geschonken door het gemeentebestuur.


Comments are closed.