Mater Dei speelt de Moonlight sonate op vijf Arduino’s

“Is er leven op Pluto? Kun je dansen op de maan?” Sinds Het Goede Doel in 1982 hun monsterhit “België” uitbracht, spoken deze vragen steevast door ons hoofd. Uit recent onderzoek van NASA kwam nu een nieuwe vraag naar boven: hoe zou onze aardse muziek klinken als we ze zouden afspelen op Mars?

In maart publiceerden onderzoekers van NASA hun metingen over de geluidsnelheid op Mars. De metingen gebeurden in februari van dit jaar door de Mars Perseverance. Wat blijkt? Afhankelijk van de frequentie van een toon, verschilt de snelheid van het geluid in de atmosfeer. Mars is de enige planeet in ons zonnestelsel waar dit fenomeen zich voordoet. Voor lage tonen gaat het geluid 100m/s trager dan op aarde, voor hoge tonen gaat het geluid 90 m/s trager dan op aarde. Dit komt doordat CO2-moleculen bij verschillende frequenties anders trillen. Vanaf do kruis (C#4), met do kruis zelf ook inbegrepen, behoren de tonen tot de hogere (en dus snellere) tonen.

Hoe valt dit te verklaren?
De verklaring voor dit fenomeen ligt niet voor de hand. De leerlingen van 5 Wetenschappen-Wiskunde uit Mater Dei Brasschaat onderzochten de publicaties en gingen zelf op onderzoek uit. Volgens de bronnen zou het beluisteren van muziek en gesprekken verstoord worden vanop een afstand van 5 meter, aangezien het achterblijven van de lage tonen het ritme van de muziek zou verbreken en zo de boodschap van de spreker onduidelijk zou maken. Algauw bleek echter dat de verstoring niet zo erg was. Wanneer we deze situatie nabootsten via Arduino – een klein paneel met programmeerbare elektronica – werd de storing pas merkbaar op een veel grotere afstand.

De onderzoeksgroep van de klas ging opnieuw aan het werk en ontdekte dat er wel wat meer aan de hand was met de atmosfeer van Mars. Het werd een echt rabbithole die hen leidde langs vrijheidsgraden van CO2-moleculen, trubulente stromingen, sinusfuncties en 3D-tekeningen in een poging om vat te krijgen op het probleem. De leerlingen programmeerden uiteindelijk een “Moonlightsonate op vijf Arduino’s” die op Mars te beluisteren valt, tezamen met een handleiding voor Marsbewoners. Het resultaat kan je bekijken en beluisteren via onderstaande YouTube-clip.

Comments are closed.