Vorming verkeersveiligheid voor personen met een verstandelijke beperking

De dienst educatieve coaching van OLO-Rotonde vzw sloeg samen met de lokale politie Brasschaat de handen in elkaar. Dit resulteerde in een vorming rond verkeersveiligheid waar maar liefst 50 volwassenen met een verstandelijke beperking aan deelnamen. In onze inclusieve samenleving begeven zij zich steeds vaker zelfstandig op de openbare weg. Het is belangrijk om hen attent te maken op de gevaren in het verkeer waar ze dagelijks mee te maken krijgen. De openbare weg wordt steeds drukker met verschillende types voertuigen: van elektrische steps tot vrachtwagens. Onze cliënten worden dus vaker geconfronteerd met onverwachte situaties en obstakels waar ze mee moeten leren omgaan. Ook hoofdinspecteur Guy Quick van politie Brasschaat werkte graag om een vorming op maat van onze doelgroep uit te werken. Er was grote interesse van de deelnemers. Tijdens de vorming hebben we gemerkt dat ze zelf ook sterk bezig zijn met hun veiligheid op de weg. De gedeelde kennis en de verschillende tips die ze meekregen tijdens de vorming werden goed in ontvangst genomen: alles om ons veilig in het verkeer te voelen. De uitgewerkte vorming op maat van onze doelgroep was een enorm succes, er zullen zeker nog vervolgcursussen komen!

Comments are closed.