Wijk Centrum krijgt eerste mobipunt

Het eerste mobipunt van Brasschaat is al even een feit met de komst van de elektrische deelwagen aan het oude gemeentehuis. De eerste mobipuntzuil wordt dan ook weldra geïnstalleerd om deze locatie herkenbaar te maken als mobipunt.

Een mobipunt is een fysieke plaats waar verschillende mobiliteitsfuncties elkaar ontmoeten: autodelen, nabij openbaar vervoer, fietsenstalling, oplaadpaal voor elektrische wagens, … De bedoeling is dat elke wijk in Brasschaat minimaal één mobipunt krijgt in de toekomst.

De volgende 2 mobipunten komen waarschijnlijk in de wijk Driehoek (kruispunt Bredabaan/Rerum Novarumlei) en in de wijk Kaart (thv Kaartseplein).

Tussen 28 augustus en 7 oktober kon men stemmen om een elektrische deelwagen in zijn/haar wijk te krijgen. 327 stemmen kwamen er in totaal binnen. De wijken Kaart en Driehoek kregen de meeste stemmen met 115 voor de Lage Kaart en 49 voor wijk Driehoek. Hierdoor krijgen we nu van Stroomversnellers de nodige subsidies van 37 792 euro om in deze wijken een elektrische deelwagen te voorzien. Zodra er een deelwagen beschikbaar is op deze locaties mogen we spreken van een volwaardig mobipunt en zullen ook deze wijken een mobipuntzuil krijgen om dit aan te duiden als mobiliteitshub.

Brasschaat gaat resoluut voor schonere lucht met het project stroomversnellers. “We voorzien daarvoor duurzame mobiliteit in elke wijk met deelwagens en deelfietsen”, stelt schepen van milieu Dirk de Kort.


Comments are closed.