Ophokplicht door vogelgriep

Op 1 februari werd vogelgriep aangetroffen bij een hobbyhouder in het Oost-Vlaamse Lebbeke. Daarom zijn er een aantal voorzorgsmaatregelen genomen die gevolgen hebben voor hobbyhouders van pluimvee en andere vogels in heel België. De maatregelen dienen om alle in gevangenschap gehouden vogels maximaal te beschermen tegen vogelgriep. Deze vogelziekte is zeer besmettelijk, pijnlijk en dodelijk voor deze dieren. Het vogelgriepvirus circuleert momenteel bijna overal in Europa bij wilde vogels en wordt gemakkelijk door direct contact tussen vogels overgedragen. De voorzorgsmaatregelen vermijden contact tussen je vogels en wilde vogels.

Voorzorgsmaatregelen
Scherm je pluimvee en vogels af door je dieren op te sluiten in hun hok of in een gebouw. Je kan je dieren buiten laten op voorwaarde dat hun terrein aan alle zijden met gaas of netten afgesloten wordt. De mazen van het gaas of net zijn maximaal 10 cm groot, zodat wilde vogels ter grootte van een eend er
niet door kunnen. Een ondoordringbare dakbedekking wordt aangeraden, maar is niet verplicht. Voeder je dieren binnen en laat ze zodanig drinken dat contact met wilde vogels onmogelijk is. Geef geen
oppervlaktewater of water dat toegankelijk is voor wilde vogels, tenzij dat water behandeld werd tegen eventueel aanwezige virussen. Verzamelen van pluimvee en andere vogels is tijdelijk verboden. Onder
verzamelen verstaan we alle evenementen of activiteiten waarbij vogels van verschillende origine op eenzelfde plaats worden samengebracht.

Voor alle duidelijkheid, het is absoluut veilig om pluimveevlees en eieren te eten.

Meer info:
www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep
Tel. 0800 99 777

Comments are closed.